ESTHER ZORGT VOOR U Thuiszorg B.V.

Uw thuiszorgverlener met het zorghart op de juiste plek!

 

•We zijn een klein team zorgverleners die toegewijde en specialistische zorg verlenen in met name 't Gooi & omstreken;

 

•Vaste vertrouwde gezichten, allemaal hoogopgeleide verpleegkundigen en verzorgenden, bevoegd en bekwaam in de verpleegtechnische handelingen;

 

•Onze zorgverleners zijn allemaal in het bezit van het KIWA Keurmerk en aangesloten bij het V&VN;

 

•Korte lijnen met transferverpleegkundigen werkzaam in diverse ziekenhuizen, revalidatie afdelingen en natuurlijk de huisartsen waar we verzoeken, dan wel opdrachten om zorg te verlenen van ontvangen;

 

•Uitstekende recensies en referenties;

 

•Wij nemen uw zorgvraag zeerserieus, dus neem gerust contact met ons op. Wij komen graag op huisbezoek om uw zorgvraag en behoefte rustig door te spreken. De cliënt, zijn of haar partner en de naaste familie staat bij ons altijd centraal;

 

•Wij zijn aangesloten bij Stichting Klachtenregeling.nl;

 

•Wij werken samen met alle zorgverzekeringsmaatschappijen en kunnen dan ook alle thuiszorg leveren welke vanuit de Zvw (Zorgverzkeringswet) door de verzekeraar wordt vergoed. Onze zorg gaat niet ten koste van het eigen risico en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. 

In het geval van een WLZ indicatie kunnen wij zorg leveren wanneer er sprake is van een PGB met een zgn. MPT(Modulair Pakket Thuis);

 

•Wij leveren individuele begeleiding, verzorging en verpleging en korte zorgopvang na ontslag ziekenhuis bij u thuis. Dit alles met een leuk vertrouwd klein team verpleegkundigen. Ook na een revalidatieperiode kunnen wij u natuurlijk thuiszorg verlenen;

 

Voor meer inlichtingen en/of het maken van een afspraak belt u met ons kantoor : 035-5448421 of mobiel : 06-38393837 Bovendien kunt u ons ook per email bereiken via estherzorgtvooru@outlook.com

Esther Zorgt Voor U Thuiszorg B.V.

Gravenstraat 10

1271 VT HUIZEN.

telefoon: 035-5448421

mobiel: 06-38393837

e-mailadres: estherzorgtvooru@outlook.com