Klachtenregeling van Esther Zorgt Voor U 

 

Esther Zorgt Voor U Thuiszorg B.V. zet zich altijd in om goede en doelmatige zorg te verlenen. Mocht het zo zijn dat u nog toch niet helemaal tevreden bent, dan horen wij dat natuurlijk graag. Wij verzoeken u om eerst de klacht te bespreken met onze zorg manager, mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u vervolgens contact opnemen met de stichting klachtenregeling.nl alwaar wij bij aangesloten zijn.

 

 

Klachtenreglement Stichting Klachtenregeling